BONUM inženjering ima  servis za pružanje usluga servisiranja uređaja u garantnom  roku i posle isteka  garantnog roka .  Servisiramo  tako|e i radio uređaje i opremu  koje su korisnici  nabavili preko drugih  firmi. Prilikom  nabavki nudimo prvoklasne uređaje firme  MOTOROLA  čiji  smo i zvanični diler. Po  zahtevu i  potrebi  korisnika u mogućnosti smo da nabavimo ,  isporučimo instaliramo i  pustimo u  rad  uređaje i  opremu i  drugih  svetskih proizvodjača.  U mogućnosti   smo  da   isporučimo  sve vrste antena   i prateći pribor kao i instrumente  za   merenje  antena a  po   posebnim   zahtevima  merne  test  setove  za servisiranje radio stanica.

Iz proizvodnog programa  MOTOROLA servisiramo :  

 

     -Repetitore  MICOR, COMPA,  MC COMPACT, GR 300, GR500, MTR2000, 

     -Ručne radio stanice GP300, GP68, GP900, VISAR, GP340, GP380,    

     -Kolske radio stanice GM300, GM350, GM950, GM340, GM380,    

     -Prateću opremu  (ispravljače, punjače baterija, modeme itd.)

 

      Osim toga servisiramo i  radio stanice ostalih proizvođača (KENWOOD, YAESU, ICOM, STORNO  itd ). Servisiranje s e vrši sa  originalnim delovima a postoji mogućnost prodaje rezervnih delova  krajnjim korisnicima radi samostalnog servisiranja.


nazad

   

napred