Iz proizvodnog programa  MOTOROLA servisiramo :  

  •  Repetitore  Micor, Compa, MC Compact, GR 300, GR500, MTR 2000,               

  •  Ručne radio stanice GP300, GP68, GP900, VISAR, GP340, GP380,       

  •  Kolske radio stanice GM300, GM350, GM950, GM340,GM380,   

  •  Prateću opremu  (ispravljače, punjače baterija, modeme itd.)

            Osim toga servisiramo i  radio stanice ostalih proizvođača (KENWOOD, YAESU, ICOM, STORNO  itd ). Servisiranje se vrši sa originalnim delovima a postoji mogućnost prodaje rezervnih delova  krajnjim korisnicima radi samostalnog servisiranja.

            Imamo tehnička rešenja za optimizaciju rada postojećih radio sistema uvođenjem tonskog upravljanja repetitora i baznih stanica sa odgovarajućim upravljačkim konzolama. Osim toga nudimo i proverena tehnička rešenja za šire pokrivanje teritorije (diversity sitem).


nazad

   

napred