Referenc lista naših korisnika:

Hitna pomoć grada Beograda

Republički hidrometeorološki zavod

Palata Federacije

MUP Republike Srbije

Vojska Jugoslavije

Vojno Medicinska Akademija (VMA)

Narodni Muzej

Petrohemija

NIS Rafinerija nafte Pančevo

Kazneno - popravne ustanove (zatvori)

Domovi zdravlja - Novi Beograd, Kikinda…

RTB Bor

Termoelektrane – Kostolac, Pljevlja

Taksi udruženja Beograd, Kraljevo,Kragujevac..


                          

nazad

   

napred