Preduzeće  BONUM inženjering  ima za  osnovnu delatnost pružanje usluga i isporuku opreme iz oblasti funkcionalnih radio sistema i oprem namenjene za prenos govora i podataka.

     

        U okviru toga vršimo:  

- Koncipiranje radio stanica prema potrebama kupaca   

- Projektovanje funkcionalnih radio sistema,

- Izrada projekata sistema radio veza

- Izrada specifikacija komponenata radio sitema  

- Inovacije i proširivanje radio sistema

- Umeravanje i ispitivanje tehničkih funkcija radio sistema 


              

nazad

   

napred